หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2
สพป.สงขลา เขต 3
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เวียงเชียงแสน)
สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนมหาราช ๓
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนวัดรัษฎาราม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านหัวลำ
สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนการกุศลวัดร่มประดู่
สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านไหล่หิน
สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนกุศลวิทยา
สพป.สมุทรสาคร เขต 10
โรงเรียนบ้านห้วยคุ
สพป.เชียงราย เขต 4
เอกลักษณ์ สุวรรณชัย
ตำหแน่ง : อาจารย์พิเศษ
กลุ่ม : อาจารย์พิเศษ
ร.ร.วิทยาลัยชุมชนสงขลา    จ.สงขลา
นันทนา หนูช่วย
ตำหแน่ง : อาจารย์พิเศษ
กลุ่ม : อาจารย์พิเศษ
ร.ร.วิทยาลัยชุมชนสงขลา    จ.สงขลา
จิราพร รัตนพงศื
ตำหแน่ง : อาจารย์พิเศษ
กลุ่ม : อาจารย์พิเศษ
ร.ร.วิทยาลัยชุมชนสงขลา    จ.สงขลา
นายพัสกร เชิดพานิชย์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.วัดห้วยคงคาวราวาส    จ.สระบุรี
นายชนะ คัมภิรานนท์
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.วัดห้วยคงคาวราวาส    จ.สระบุรี
นางสาวจุไรรัตน์ ราชสุข
ตำหแน่ง : พนักงานราชการ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.ราชวินิตประถมบางแค    จ.กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 6,384,577 ครั้ง
โรงเรียนบ้านกระดาน
เข้าชม 2,322,023 ครั้ง
โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย
เข้าชม 1,635,611 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 1,467,159 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 1,417,882 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 1,381,658 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 1,246,730 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 1,163,980 ครั้ง
โรงเรียนบ้านโพนงาม
เข้าชม 1,151,212 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,053,853 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 1,020,789 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 993,997 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 956,268 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 953,403 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 883,557 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
ประกาศผลสอบ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3
โรงเรียนธงธานี | 09 ต.ค. 57
ประกาศผลสอบ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2
โรงเรียนธงธานี | 09 ต.ค. 57
ประกาศผลสอบ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1
โรงเรียนธงธานี | 09 ต.ค. 57
ประกาศผลสอบ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3
โรงเรียนธงธานี | 09 ต.ค. 57
ประกาศผลสอบ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2
โรงเรียนธงธานี | 09 ต.ค. 57
ประกาศผลสอบ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1
โรงเรียนธงธานี | 09 ต.ค. 57
ประกาศผลสอบ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3
โรงเรียนธงธานี | 09 ต.ค. 57
ประกาศผลสอบ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2
โรงเรียนธงธานี | 09 ต.ค. 57
ประกาศผลสอบ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1
โรงเรียนธงธานี | 09 ต.ค. 57
ประกาศผลสอบ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3
โรงเรียนธงธานี | 09 ต.ค. 57
ประกาศผลสอบ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2
โรงเรียนธงธานี | 09 ต.ค. 57
ประกาศผลสอบ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1
โรงเรียนธงธานี | 09 ต.ค. 57
ประกาศผลสอบ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4
โรงเรียนธงธานี | 09 ต.ค. 57
ประกาศผลสอบ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3
โรงเรียนธงธานี | 09 ต.ค. 57
ประกาศผลสอบ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2
โรงเรียนธงธานี | 09 ต.ค. 57
ประกาศผลสอบ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1
โรงเรียนธงธานี | 09 ต.ค. 57
เรียนเชิญร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพ มารดาของครูชุติญา ธนภพวรรณกุล ครูโรงเรียนบ้านท่ามะปริง ในวันที่ 8 -12ตุ
โรงเรียนบ้านท่ามะปริง | 09 ต.ค. 57
กำหนดเปิดภาคเรียนที่ 2/2557
โรงเรียนตะคร้อพิทยา | 09 ต.ค. 57
หลักฐานการจ่ายเงินค่าเครื่องแบบ ค่าอุปกรณ์การเรียน
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี) | 09 ต.ค. 57
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งผู้ควบคุมและฝึกซ้อมมหกรรมวิชาการและงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (ระดับเขตพื้นที่การ
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี) | 09 ต.ค. 57
แจ้งเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 เปิดเรียนวันที่ 29 ตุลาคม 2557
โรงเรียนสุคิรินวิทยา | 09 ต.ค. 57
ค่ายนักบุญมาร์โกและโรงเรียนเซนต์ฟรังค์ซีสเซเวียร์ จัดกิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้ให้กับนักเรียนทุกคน
โรงเรียนวัดโคก | 09 ต.ค. 57
เอกสารประกอบการจัดทำแผนงบปี58
โรงเรียนจุนวิทยาคม | 09 ต.ค. 57
ปฏิทินปฏิบัติงานการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี
โรงเรียนจุนวิทยาคม | 09 ต.ค. 57
แบบฟอร์มเขียนโครงการปี58.1
โรงเรียนจุนวิทยาคม | 09 ต.ค. 57
ตารางการออกแบบ เพื่อพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
โรงเรียนจุนวิทยาคม | 09 ต.ค. 57
ค่าคะแนนการประเมินมาตรฐาน
โรงเรียนจุนวิทยาคม | 09 ต.ค. 57
การกำหนดตัวบ่งชี้
โรงเรียนจุนวิทยาคม | 09 ต.ค. 57
การกำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนจุนวิทยาคมปี57
โรงเรียนจุนวิทยาคม | 09 ต.ค. 57
เชิญประชุมประจำเดือน
โรงเรียนชุมชนบ้านสะท้อน (วันครู 2503) | 09 ต.ค. 57
ประกาศผลการเรียน ม.4/3 ภาคเรียนที่ 1/2557 (ใหม่)
โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย | 09 ต.ค. 57
ประกาศผลการเรียน ม.4/2 ภาคเรียนที่ 1/2557 (ใหม่)
โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย | 09 ต.ค. 57
ประกาศผลการเรียน ม.4/1 ภาคเรียนที่ 1/2557 (ใหม่)
โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย | 09 ต.ค. 57
เปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ในวันจันทร์ที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗
โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี | 08 ต.ค. 57
รายงานระเบียบวาระการประชุมครู ครั้งที่ ๘ - ๒๕๕๗
โรงเรียนบ้านโกตาบารู | 08 ต.ค. 57
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการเงิน พัสดุ ครุภัณฑ์ ประจำปี ๒๕๕๗
โรงเรียนบ้านหนองปลามัน | 08 ต.ค. 57
แจ้งกำหนดการปิด-เปิดเรียน สำหรับนักเรียน ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนบ้านนาคุรุราษฎร์วัฒนา | 08 ต.ค. 57
กำหนดการสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนบ้านนาคุรุราษฎร์วัฒนา | 08 ต.ค. 57
รายงานผลสัมฤทธิ์รายบุคคล ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ม.6/2-2
โรงเรียนยางคำพิทยาคม | 08 ต.ค. 57
รายงานผลสัมฤทธิ์รายบุคคล ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ม.6/2-1
โรงเรียนยางคำพิทยาคม | 08 ต.ค. 57
รายงานผลสัมฤทธิ์รายบุคคล ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ม.6/1-2
โรงเรียนยางคำพิทยาคม | 08 ต.ค. 57
รายงานผลสัมฤทธิ์รายบุคคล ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ม.6/1-1
โรงเรียนยางคำพิทยาคม | 08 ต.ค. 57
รายงานผลสัมฤทธิ์รายบุคคล ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ม.6/1-1
โรงเรียนยางคำพิทยาคม | 08 ต.ค. 57
รายงานผลสัมฤทธิ์รายบุคคล ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ม.5/2
โรงเรียนยางคำพิทยาคม | 08 ต.ค. 57
รายงานผลสัมฤทธิ์รายบุคคล ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ม.5/1
โรงเรียนยางคำพิทยาคม | 08 ต.ค. 57
รายงานผลสัมฤทธิ์รายบุคคล ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ม.4/2
โรงเรียนยางคำพิทยาคม | 08 ต.ค. 57
รายงานผลสัมฤทธิ์รายบุคคล ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ม.4/1
โรงเรียนยางคำพิทยาคม | 08 ต.ค. 57
รายงานผลสัมฤทธิ์รายบุคคล ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ม.3/2
โรงเรียนยางคำพิทยาคม | 08 ต.ค. 57
รายงานผลสัมฤทธิ์รายบุคคล ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ม.3/1
โรงเรียนยางคำพิทยาคม | 08 ต.ค. 57
รายงานผลสัมฤทธิ์รายบุคคล ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ม.2/2
โรงเรียนยางคำพิทยาคม | 08 ต.ค. 57
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 6/630 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th