หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2
สพป.สงขลา เขต 3
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เวียงเชียงแสน)
สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนมหาราช ๓
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนวัดรัษฎาราม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านหัวลำ
สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนการกุศลวัดร่มประดู่
สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านไหล่หิน
สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนกุศลวิทยา
สพป.สมุทรสาคร เขต 10
โรงเรียนบ้านห้วยคุ
สพป.เชียงราย เขต 4
นางสาวนลัทพร สมฤทธิ์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : ทำเนียบบุคลากร
ร.ร.สามัคคีวิทยา    จ.ตาก
นางสาวณัฐธิดา ถนอมการ
ตำหแน่ง : ครูผู้สอน
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.เมธีวุฒิกร “วัดพระธาตุหริภุญชัย”    จ.ลำพูน
นางสาวทิพวรรณ ประรัง
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.บ้านห้วยคุ    จ.เชียงราย
นายกิตติ ดำสนิท
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.วัดคูหาสวรรค์    จ.กำแพงเพชร
นางสาวสุพัตรา ทะมานนท์
ตำหแน่ง : ลูกจ้างชั่วคราว
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.วัดคูหาสวรรค์    จ.กำแพงเพชร
นางสุขี จุ้ยศรีแก้ว
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.วัดคูหาสวรรค์    จ.กำแพงเพชร
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 6,351,774 ครั้ง
โรงเรียนบ้านกระดาน
เข้าชม 2,313,570 ครั้ง
โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย
เข้าชม 1,635,611 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 1,416,408 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 1,255,778 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 1,241,028 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 1,161,482 ครั้ง
โรงเรียนบ้านโพนงาม
เข้าชม 1,087,606 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 1,038,589 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 967,501 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 947,884 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 934,086 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 895,279 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 886,967 ครั้ง
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 864,838 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 26 ส.ค. 57
โครงการจัดประกวดบทความ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 26 ส.ค. 57
การประกวดข้อเขียนบทความประทับใจ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 26 ส.ค. 57
การสำรวจความต้องการวิชาเอก
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 26 ส.ค. 57
ข่้อมูลรับการจัดสรรแท็บเล๊ต
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 26 ส.ค. 57
การประชุม คณะกรรมการบริหารกลุ่มโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา เขตภาคเหนือ
โรงเรียนอนุบาลการกุศลวัดตระพังทอง | 26 ส.ค. 57
รายนามผู้บริจาคทุนอาหารกลางวันถวายภัตตาหารเพลพระภิกษุ สามเณร
โรงเรียนเมธีวุฒิกร “วัดพระธาตุหริภุญชัย” | 26 ส.ค. 57
วันที่ 30 ส.ค.57 แข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระดับกลุ่มวิเศษวิทย์
โรงเรียนวัดเขาวิเศษ | 26 ส.ค. 57
คำสั่งการจัดเวรรักษาความปลอดภัย ประจำเดือน กันยายน ๒๕๕๗
โรงเรียนวัดมะขาม(ศรีวิทยาคาร) | 26 ส.ค. 57
อบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษผู้บริหารสถานศึกษา สพป.พย.1 วันที่ 4-5 กันยายน 2557 ณ ห้องดอยหลวง สพป.พย
โรงเรียนบ้านห้วยแก้ว | 25 ส.ค. 57
อบรมเชิงปฏิบัติการครูสอนภาษาอังกฤษ วันที่ 29 สิงหาคม 2557 ณ ห้องดอยหลวง สพป.พย.1
โรงเรียนบ้านห้วยแก้ว | 25 ส.ค. 57
การศึกษาดูงานของผู้บริหารโรงเรียน สพป.พย.1 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียนบ้านแม่คำ อ.แม่จัน จ.
โรงเรียนบ้านห้วยแก้ว | 25 ส.ค. 57
ยินดีต้อนรับคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ) | 25 ส.ค. 57
ชุมชนเลี้ยงอาหารเช้า 22 ส.ค.57
โรงเรียนบ้านส่องตาแล | 25 ส.ค. 57
รายชื่อนักเรียนโรงเรียนบ้านส่องตาแลได้สิทธิเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพื้นที่
โรงเรียนบ้านส่องตาแล | 25 ส.ค. 57
แจ้งผลการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบรอบแรกประจำปี 2557
โรงเรียนเพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี | 25 ส.ค. 57
ประกาศโรงเรียนบ้านด่าน (ดูรายละเอียด)
โรงเรียนบ้านด่าน | 25 ส.ค. 57
ประกาศโรงเรียนบ้านด่าน (ดูรายละเอียด)
โรงเรียนบ้านด่าน | 25 ส.ค. 57
การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง | 25 ส.ค. 57
วันวิทยาศาสตร์ 1 กรกฏาคม 2557
โรงเรียนโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา | 25 ส.ค. 57
ทำป้ายไวนีลนกกระเรียนเจ้าเล่ห์
โรงเรียนบ้านเหล่า(รัฐราษฎร์บำรุง) | 25 ส.ค. 57
การประชุมการบริหารสถานศึกษาฯ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 25 ส.ค. 57
รายงานข้อมูลนักเรียน ป.๒
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 25 ส.ค. 57
รายงานการติดตามการควบคุมภายใน
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 25 ส.ค. 57
การสัมมนาครูสอนภาษาอังกฤษ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 25 ส.ค. 57
แต่งตั้งกรรมการดำเนินการประกวดทักษะทางวิชาการ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 25 ส.ค. 57
การฝึกอบรมลูกเสือ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 25 ส.ค. 57
การถวายผ้าไตรพระราชทาน
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 25 ส.ค. 57
ขอแสดงความยินดีกับรุ่นพี่ของเรา นายปิยพงศ์ ดลหล้า , นายสุชาติ อะคะยี และ นายทวีศักดิ์ ดาขรี ในพิธีปร
โรงเรียนมะฮัดอิสลามอีมานียะฮ์มูลนิธิ | 25 ส.ค. 57
การถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 25 ส.ค. 57
รายการแข่งขันกิจกรรม งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64 ศูนย์เครือข่ายฯวังบาล
โรงเรียนบ้านวังบาล | 25 ส.ค. 57
กิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพจากเเหล่งเรียนรู้เเละภูมิปัญญาท้องถิ่น
โรงเรียนมะฮัดอิสลามอีมานียะฮ์มูลนิธิ | 25 ส.ค. 57
ติดตั้งโปรแกรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
โรงเรียนวังวิเศษ | 25 ส.ค. 57
โรงเรียนบ้านหนองบัวเข้ารับการประเมินสถานศึกษาดีเด่นป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด 20 สิงหาคม 2557
โรงเรียนบ้านหนองบัว | 25 ส.ค. 57
โรงเรียนบ้านหนองบัวเข้ารับการประเมินโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่5 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2557
โรงเรียนบ้านหนองบัว | 25 ส.ค. 57

โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ | 25 ส.ค. 57
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
โรงเรียนวัดครุใน | 25 ส.ค. 57
กิจกรรมวันอาเซียน
โรงเรียนวัดครุใน | 25 ส.ค. 57
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
โรงเรียนวัดครุใน | 25 ส.ค. 57
แบบฝึกทักษะการจำและอ่านอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่ นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ | 25 ส.ค. 57
แบบฝึกทักษะการจำและอ่านอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่ นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ | 25 ส.ค. 57
แบบฝึกทักษะการจำและอ่านอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่ นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ | 25 ส.ค. 57
วันที่ 22 สิงหาคม 2557 โรงเรียนยางหล่อวิทยาคารจัดกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์
โรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร | 25 ส.ค. 57
บทบาทผู้นำนักเรียน ที่มีส่วนร่วมพัฒนาโรงเรียน
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน | 25 ส.ค. 57
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
โรงเรียนสะพานที่ 3 | 25 ส.ค. 57
ประกาศผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
โรงเรียนสะพานที่ 3 | 25 ส.ค. 57
การสอบวัดผลความรู้ภาษาจีนผ่านอินเทอร์เน็ต
โรงเรียนวุฒิวิทยา | 25 ส.ค. 57
เชิญนักเรียน และบุคลากรโรงเรียนวังชิ้นวิทยา บอกรักแม่ผ่านเว็บไซต์
โรงเรียนวังชิ้นวิทยา | 25 ส.ค. 57
ประกาศผลการแข่งขันวิชาการศูนย์หนองกวั่ง-ห้วยหลัว ณ วันที่ 22-23 ที่โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่ | 25 ส.ค. 57
พืชผักสวนครัว
โรงเรียนอนุบาลน้ำเกลี้ยง(เขิน) | 24 ส.ค. 57
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 6/610 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th