หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2
สพป.สงขลา เขต 3
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เวียงเชียงแสน)
สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนมหาราช ๓
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนวัดรัษฎาราม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านหัวลำ
สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนการกุศลวัดร่มประดู่
สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านไหล่หิน
สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนกุศลวิทยา
สพป.สมุทรสาคร เขต 10
โรงเรียนบ้านห้วยคุ
สพป.เชียงราย เขต 4
นายปัญญา ร่างใหญ่
ตำหแน่ง : รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.ฤทธิยะวรรณาลัย ๒    จ.กรุงเทพมหานคร
นางสาวพิมพา คำมี
กลุ่ม : ครูพี่เลี้ยง
ร.ร.ตลิ่งชันวิทยานุสรณ์    จ.สุโขทัย
นางสาวพัชราพรรณ พูลสวัสดิ์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.ตลิ่งชันวิทยานุสรณ์    จ.สุโขทัย
นายประพนธ์ อ่อนพรม
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.ตลิ่งชันวิทยานุสรณ์    จ.สุโขทัย
นายมนัส ทาสา
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.ตลิ่งชันวิทยานุสรณ์    จ.สุโขทัย
นางสาวพวงพลอย พรกระแส
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.ตลิ่งชันวิทยานุสรณ์    จ.สุโขทัย
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 6,347,461 ครั้ง
โรงเรียนบ้านกระดาน
เข้าชม 2,312,223 ครั้ง
โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย
เข้าชม 1,635,611 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 1,404,045 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 1,219,927 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 1,210,383 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 1,141,715 ครั้ง
โรงเรียนบ้านโพนงาม
เข้าชม 1,070,778 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 999,833 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 942,858 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 939,070 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 918,766 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 882,699 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 869,883 ครั้ง
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 864,838 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
ทัศนศึกษาชมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 25 ในวันที่ 18 สิงหาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จั
โรงเรียนวัดคลองโป่ง(ธรรมภาณบำรุง) | 14 ส.ค. 57
15-17 สค 57 ท่านผอ. วงศกร บุญคง ศึกษาดูงานตัวแทนสหกรณ์ ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองบัวลำภู
โรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์) | 14 ส.ค. 57
รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานลูกจ้างชั่วคราว วิชาภาษาอังกฤษ
โรงเรียนบ้านวังดินสอ | 14 ส.ค. 57
โรงเรียนคีรีวัฒนา ประกาศสอบราคาจ้าง
โรงเรียนคีรีวัฒนา | 14 ส.ค. 57
ข่าวฉบับที่ ๗/๒๕๕๗
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 14 ส.ค. 57
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ | 14 ส.ค. 57
คณะครูโรงเรียนวุฒิชัยวิทยา ได้เข้ารับการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรตามกิจกรรม สร้างองค์ความรู้โครงการศูน
โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา | 14 ส.ค. 57
ตัวแทนเครือข่ายหนองฉิม-รังงามปี2557
โรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี | 14 ส.ค. 57
เรื่อง แจ้งการหยุดเรียนกรณีพิเศษ
โรงเรียนทิพพากรวิทยาการ | 14 ส.ค. 57
ชนะเลิศการประกวดร้องเพลงประสานเสียง บทเพลง “ธงชาติ” ตามโครงการร้อยเรียงสำเนียงธงชาติ ประจำปี 2557
โรงเรียนบ้านนาทวี | 14 ส.ค. 57
คำขวัญ วันแม่ประจำปี ๒๕๕๗ รักเรียน รู้งาน ถนอมบ้านเมืองไทย ร่วมใจสามัคคี คือลูกที่ดีของแม่
โรงเรียนบ้านหัสคุณ | 13 ส.ค. 57
วันแม่แห่งชาติ
โรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย | 13 ส.ค. 57
ประกาศสอบราคา ซื้อครุภัณฑ์ห้องปฎิบัติการและห้องพิเศษ 22 รายการ จำนวน 1 ชุด
โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม | 13 ส.ค. 57
รางวัลการแข่งขันโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ปี ๒๕๕๗
โรงเรียนบ้านภูตะคาม | 13 ส.ค. 57
รางวัลป้ายบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ปีการศึกษา ๒๕๕๗-๒๕๕๙
โรงเรียนบ้านภูตะคาม | 13 ส.ค. 57
รางวัลทางวิชาการเนื่องในงานสัปดาห์อาเซียน ASEAN WEEK
โรงเรียนบ้านภูตะคาม | 13 ส.ค. 57
รางวัลชนะเลิศการประกวดท่องพุทธวจน ปี ๒๕๕๗ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
โรงเรียนบ้านภูตะคาม | 13 ส.ค. 57
คณะครูบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนกุดครองวิทยาคารร่วมถวายพระพรเนื่องในวันแม่แห่งชาติ
โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร | 13 ส.ค. 57
นิเทศติดตามผลการดำเนินงานโครงการโรงเรียนดีประจำตำบล ปี 57
โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร | 13 ส.ค. 57
ประกาศโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 1 อุดรธานี เรื่อง สอบราคาซื้อคุรุภัณฑ์ห้องปฎิบัติการและห้องพิเศษ ๒๒ รา
โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๑ อุดรธานี | 13 ส.ค. 57
ประกาศโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการและห้องพิเศษ
โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ | 13 ส.ค. 57
วันแม่แห่งชาติ
โรงเรียนวัดโพทะเล | 13 ส.ค. 57
ประกาศมอบหมายงานมหกรรมเห็ดเฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษามหาราชินี
โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก | 13 ส.ค. 57
รำถวายพระพร เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2557 (โรงเรียนอมรศิลป์)
โรงเรียนอมรศิลป์ โดย มูลนิธิบัวใหญ่สงเคราะห์ | 13 ส.ค. 57
วันภาษาไทยแห่งชาติ
โรงเรียนวัดโพทะเล | 13 ส.ค. 57
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ที่เข้าร่วมแข่งขันทักษะ ระหว่างวันที่ 14-16 สิงหาคม 2557
โรงเรียนธนรัตน์อุปถัมภ์ | 13 ส.ค. 57
งดการเรียนการสอนเฉพาะ ม.ต้น 14-15 ส.ค. 2557
โรงเรียนธนรัตน์อุปถัมภ์ | 13 ส.ค. 57
โครงงานจิตอาสาผ้ากันเปื้อนเพื่อน้อง
โรงเรียนอนุบาลน้ำเกลี้ยง(เขิน) | 13 ส.ค. 57
การเพาะเห็ดนางฟ้า
โรงเรียนอนุบาลน้ำเกลี้ยง(เขิน) | 13 ส.ค. 57
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
โรงเรียนวัดโพทะเล | 13 ส.ค. 57
ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
โรงเรียนวัดโพทะเล | 13 ส.ค. 57
แข่งขันโครงการทันตสุขภาพ
โรงเรียนวัดโพทะเล | 13 ส.ค. 57
แห่เทียนเข้าพรรษา
โรงเรียนวัดโพทะเล | 13 ส.ค. 57
โครงการคณะพระธรรมฑูตอำเภอโพทะเล
โรงเรียนวัดโพทะเล | 13 ส.ค. 57
งานกีฬาสีภายในโรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ | 13 ส.ค. 57
การจัดงานทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อพัฒนาการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ | 13 ส.ค. 57
กิิจกรรมโครงการรณรงค์สร้างสังคมปลอดภัย ไร้ความรุนแรง และยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก 29 ก.ค.57
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา | 29 ก.ค. 57
กิจกรรม วันกีฬาสีโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา 24 - 25 ก.ค. 57
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา | 24 ก.ค. 57
ประกาศการสอบราคาครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการและห้องพิเศษ 22 รายการ โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม
โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม | 13 ส.ค. 57
ผลการแข่งขันประกวดถ่ายภาพวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2557
โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ | 13 ส.ค. 57
โรงเรียนบ้านคูบร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล 12 สิงหามหาราชินี 12 สิงหาคม 2557 ณ หอประชุมอำเภอน้ำเกลี้ยง
โรงเรียนบ้านคูบ | 13 ส.ค. 57
การสอบราคาจ้างติดตั้งขยายเขตปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าโรงเรียนดีศรีตำบล
โรงเรียนชุมชนบ้านงัวบา | 13 ส.ค. 57
กิจกรรม โครงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสัญจร ร่วมกับ ค่ายภาษาต่างประเทศ 22 ก.ค. 57
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา | 22 ก.ค. 57
อีโบล่า เชื้อไวรัสมรณะจาก กาฬทวีป
โรงเรียนโรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา | 13 ส.ค. 57
เข้าหน้าฝนเฝ้าระวัง โรคไข้เลือดออก กันนะครับ
โรงเรียนโรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา | 13 ส.ค. 57
โครงการพัฒนาการเรียนการสอนปฐมวัยมุ่งสู่คุณภาพและมาตรฐาน ประจำปี ๒๕๕๗
โรงเรียนอนุบาลน้ำเกลี้ยง(เขิน) | 13 ส.ค. 57
กิจกรรม โครงการมะปรางหวานสืบสานภูมิปัญญา จากภาษาสู่วัฒนธรรมไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน 19 - 20 ก.ค. 57
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา | 19 ก.ค. 57
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ | 13 ส.ค. 57
SP2 Dance ชนะเลิศการประกวด To be No.1 Teen Dancercise 2015
โรงเรียนสภาราชินี 2 | 13 ส.ค. 57
ประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2556
โรงเรียนบ้านหนองสามสีหนองดินดำ | 13 ส.ค. 57
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 6/606 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th