หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านทรัพย์สว่าง
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เวียงเชียงแสน)
สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนมหาราช ๓
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนวัดรัษฎาราม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านหัวลำ
สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนการกุศลวัดร่มประดู่
สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านไหล่หิน
สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนกุศลวิทยา
สพป.สมุทรสาคร เขต 10
โรงเรียนบ้านห้วยคุ
สพป.เชียงราย เขต 4
นางสาวพรนิภา อินทนนท์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.วัดบึงเหล็ก    จ.นครพนม
นายคมสันต์ วงศ์สุรินทร์
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.บ้านซับตารี    จ.จันทบุรี
นายคมสันต์ วงศ์สุรินทร์
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : ทำเนียบบุคลากรโรงเรียน
ร.ร.บ้านซับตารี    จ.จันทบุรี
นางสาวชุติกาญจน์ รัตนมณีไพศาล
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสายชั้นอนุบาล
ร.ร.เทศบาล๑(ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บำรุง)    จ.เชียงใหม่
นางสาวนิตยา อุดมสรรพเจริญ
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.บ้านหนองผักหนาม    จ.สระแก้ว
นางสาวนพมาศ ชนะภัย
ตำหแน่ง : ครูสอนอนุบาล
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.พาณิชสงเคราะห์    จ.นครสวรรค์
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 6,526,746 ครั้ง
โรงเรียนบ้านกระดาน
เข้าชม 2,325,439 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 1,906,576 ครั้ง
โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย
เข้าชม 1,635,611 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 1,598,297 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 1,586,363 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 1,410,511 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 1,355,815 ครั้ง
โรงเรียนบ้านโพนงาม
เข้าชม 1,287,046 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,223,785 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 1,183,012 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,111,976 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 1,077,373 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 1,068,678 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,060,303 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
โรงเรียนอนุบาลน้ำเกลี้ยง(เขิน) | 23 ก.พ. 58
นักเรียนนายสิบแผนที่ ประจำปีการศึกษา 2558 สมัครทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 22 ธ.ค. 57 ถึง 13 ก.พ. 58
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) | 23 ก.พ. 58
ขอเชิญพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านร่วมชมการแสดงของลูกหลานในการแสดงชุนนุมรอบกองไฟลูกเสือของนักเรียนบ้านเหล่า
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่ | 23 ก.พ. 58
ราชอาณาจักรสุโขทัย
โรงเรียนบ้านเมืองเก่า | 23 ก.พ. 58
วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ เปิดรับสมัคร ตั้งแต่ 23 ก.พ.- 24 เม.ย.58
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) | 23 ก.พ. 58
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
โรงเรียนอนุบาลน้ำเกลี้ยง(เขิน) | 23 ก.พ. 58
คุณครูนวลจันทร์ โคตะมา และคุณกัญญาวีย์ โคตะมา มอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์กีฬา
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ) | 23 ก.พ. 58
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต2558
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) | 23 ก.พ. 58
การรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) | 23 ก.พ. 58
ตารางสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการพิเศษ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (23/2/2558)
โรงเรียนอนุบาลสงขลา | 23 ก.พ. 58
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาติ ปีการศึกษา2557
โรงเรียนโรงเรียนบ้านโนนบากมิตรภาพที่ 83 | 23 ก.พ. 58
ประกาศรับสมัครนักเรียนปีการศึกาา 2558
โรงเรียนคลองลานวิทยา | 23 ก.พ. 58
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
โรงเรียนโรงเรียนบ้านโนนบากมิตรภาพที่ 83 | 23 ก.พ. 58
โรงเรียนหัวหินวิทยาคม สพม.เขต 10 ได้รับรางวัลเหรียญทอง ระดับชาติ ในการแข่งขันนาฎศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม
โรงเรียนหัวหินวิทยาคม | 23 ก.พ. 58
กำหนดการรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2558
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เยี่ยมเกษสุวรรณ) | 23 ก.พ. 58
ศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ระดับประเทศ โรงเรียนบ้านคูบ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558 ณ อิมแพคอารีน่าเมืองทองธานี
โรงเรียนบ้านคูบ | 23 ก.พ. 58
เผยแพร่ผลงาน หนังสือเล่มเล็กพัฒนาการอ่านเพื่อความเข้าใจ
โรงเรียนแสงอร่ามพิทยาคม | 23 ก.พ. 58
บทคัดย่อ
โรงเรียนแสงอร่ามพิทยาคม | 23 ก.พ. 58
ประกาศคุณูปการ
โรงเรียนแสงอร่ามพิทยาคม | 23 ก.พ. 58
ประชาสัมพันธ์การเสนอผลงาน
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 23 ก.พ. 58
ศูนย์จัดการความรู้ สพป.อน.๒
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 23 ก.พ. 58
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 23 ก.พ. 58
เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ห้องเรียนพิเศษ(Gifted English)ปี2558(เพิ่มเติม
โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค | 23 ก.พ. 58
การอบรมเทคนิคการสอนภาษาไทย
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 23 ก.พ. 58
เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาสำหรับเด็กพิการ ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค | 23 ก.พ. 58
เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษา ระดับชั้นอนุบาล 3 ขวบ ปีการศึกษา 2558 (รอบที่ 2)
โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค | 23 ก.พ. 58
โครงสร้างรายการข้อสอบ las
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 23 ก.พ. 58
การประเมินนักเรียนปฐมวัย
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 23 ก.พ. 58
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 23 ก.พ. 58
โครงสร้างและตารางสอบ nt
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 23 ก.พ. 58
การจัดอบรมเกี่ยวกับกฏหมาย
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 23 ก.พ. 58
การฝึกอบรมยุวกาชาด
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 23 ก.พ. 58
การสนับสนุนงบประมาณจัดฝึกอบรม
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 23 ก.พ. 58
โครงการมอบแสงแห่งความรู้
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 23 ก.พ. 58
ประกาศโรงรียนวัดปากคลองปลากด เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนวัดปากคลองปลากด | 23 ก.พ. 58
นักเรียนเตรียมตัวสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2557 ในวันที่ 2-3,5 มีนาคม นี้ คะ
โรงเรียนอนุบาลสุขคณะ | 23 ก.พ. 58
นักเรียนชั้น ม 3 เดิม ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2558 ประกาศผลวั
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ | 23 ก.พ. 58
มอบหมายรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 23 ก.พ. 58
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา | 23 ก.พ. 58
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.๑๐๕/๒๙ ปรับปรุง ๒ ชั้น ๔ ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง บันไดขึ้น ๒ ข
โรงเรียนอนุบาลพรรณานิคม | 22 ก.พ. 58
โรงเรียนบ้านคูบ สรุปผลการแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ระดับประเทศ ณ อิมแพคเมืองทองธานี 17-19 กุมภาพั
โรงเรียนบ้านคูบ | 22 ก.พ. 58
เกียรติบัตรนักเรียนเรียนดี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม | 22 ก.พ. 58
5 บ่วงอันตราย เตือนคนทำงานมือใหม่ อย่าตกหล่ม !!
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ) | 22 ก.พ. 58
สรุปภาพรวมของ สพป.อน.2 ในการแข่งขันศิลปหัตถกรมมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ปี 2557
โรงเรียนบ้านโกรกลึก | 22 ก.พ. 58
ประกาศผลอย่างเป็นทางการ ของการแข่งขันศิลปหัตถกรมมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ปี 2557
โรงเรียนบ้านโกรกลึก | 22 ก.พ. 58
ตารางสอบปลายภาค 2/2557
โรงเรียนธงธานี | 22 ก.พ. 58
รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนธงธานี | 22 ก.พ. 58
ประกาศผลคะแนนจัดชั้นเรียนประเภทห้องเรียนพิเศษและนักเรียนโควต้า ประจำปีการศึกษา 2558
โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย | 22 ก.พ. 58
เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในปีการศึกษา 2558
โรงเรียนวัดคูหาสวรรค์ | 22 ก.พ. 58
นายสุริยา โนนเสนา เป็นประธานการชุมนุมรอบกองไฟ ของค่ายลูกเสือ ที่ค่าย ตชด.427
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา | 22 ก.พ. 58
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 6/661 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap xxx
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th