หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2
สพป.สงขลา เขต 3
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เวียงเชียงแสน)
สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนมหาราช ๓
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนวัดรัษฎาราม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านหัวลำ
สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนการกุศลวัดร่มประดู่
สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านไหล่หิน
สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนกุศลวิทยา
สพป.สมุทรสาคร เขต 10
โรงเรียนบ้านห้วยคุ
สพป.เชียงราย เขต 4
นางราทิพย์ ขุนทอง
ตำหแน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.บ้านม่วงเตี้ย    จ.ปัตตานี
นายอับดุลอาซิส สีโสง
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.บ้านม่วงเตี้ย    จ.ปัตตานี
นางสาวยุวดี มีสมพร
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.วชิรบารมีพิทยาคม    จ.พิจิตร
นางสาวภิญญดา เก็งวินิจ
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.บ้านอำเภอ    จ.ชลบุรี
นายธวัชชัย ผงอ้วน
ตำหแน่ง : ครู
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.ศศิกานต์วิทยา    จ.อุดรธานี
นางสาวสุวิชา เหนืออิสระ
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)    จ.เชียงราย
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 6,342,885 ครั้ง
โรงเรียนบ้านกระดาน
เข้าชม 2,309,808 ครั้ง
โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย
เข้าชม 1,635,611 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 1,372,232 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 1,155,047 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 1,117,358 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 1,088,377 ครั้ง
โรงเรียนบ้านโพนงาม
เข้าชม 1,037,515 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 934,343 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 922,117 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 892,425 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 876,536 ครั้ง
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 864,838 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 858,806 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 825,691 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
วันที่ 25-26 กรกฎาคม นักเรียนห้องเรียนพิเศษระดับ ม.ต้น เข้าค่าย Science&Math
โรงเรียนวังวิเศษ | 24 ก.ค. 57
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557
โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ | 24 ก.ค. 57
คณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนบ้านหนองปรือ
โรงเรียนบ้านหนองปรือ | 24 ก.ค. 57
รับสมัครครูอัตราจ้างวิชาเอกคอมพิวเตอร์ ระหว่างวันที่ 25 - 29 กรกฎาคม 2557
โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 | 24 ก.ค. 57
คณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาจาก สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เยี่ยมโรงเรียน
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม | 24 ก.ค. 57
พิธีมอบข้าวพระราชทาน
โรงเรียนวัดบึงเหล็ก | 24 ก.ค. 57
รายงานระเบียบวาระการประชุมครู ครั้งที่ ๖ - ๒๕๕๗
โรงเรียนบ้านโกตาบารู | 24 ก.ค. 57
ขอเชิญเยี่ยมชมเว็ปไชต์ของเราชาว เขียว- แสด
โรงเรียนเทศบาล ๑ (วิทยานารี) | 24 ก.ค. 57
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เยี่ยมเกษสุวรรณ) | 24 ก.ค. 57
ตรวจรับหนังสือเรียน
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เยี่ยมเกษสุวรรณ) | 24 ก.ค. 57
ด่วน!! คุณป๋าประสาน แสงหิรัญ ได้ถึงแก่กรรม ตั้งศพที่วัดใต้ ซอยอ่อนนุช 5 เขตสวนหลวง กทม.
โรงเรียนโรงเรียนแสงหิรัญ | 24 ก.ค. 57
รับการประเมินคุณภาพภายใน
โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ | 24 ก.ค. 57
ขอแสดงความยินดีต้อนรับพนักงานราชการมาปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียนตะคร้อพิทยา
โรงเรียนตะคร้อพิทยา | 24 ก.ค. 57
นมัสการพระเจ้า เช้าวันพฤหัสบดี ที่ 24 กรกฎาคม 2557
โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา | 24 ก.ค. 57
ตารางสอบกลางภาค เทอม 1 ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนพระวิสุทธิวงส์ | 24 ก.ค. 57
วันภาษาไทยแห่งชาติ
โรงเรียนมารดาวนารักษ์ | 24 ก.ค. 57
เชิญร่วมประเพณีเนื่องในวันเข้าพรรษา ( ทอดเทียนพรรษา ) แด่พระสงฆ์วันต่างๆๆๆ
โรงเรียนการกุศลวัดร่มประดู่ | 24 ก.ค. 57
วิ่งเทอดพระเกียรติ 17 สิงหาคม2557
โรงเรียนโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา | 24 ก.ค. 57
เดินเทอดพระเกียรติ วันที่ 12 สิงหาคม 2557
โรงเรียนโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา | 24 ก.ค. 57
งานวันแม่ที่ 6 สิงหาคม 2557
โรงเรียนโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา | 24 ก.ค. 57
งานวันภาษาไทย 29 กรกฏาคม 2557
โรงเรียนโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา | 24 ก.ค. 57
ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเลาหจิตรวิทยาแนะแนวการศึกษานักเรียนโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมป์
โรงเรียนเลาหจิตรวิทยา | 24 ก.ค. 57
งานสพฐ วันที่ 26 กรกฎาคม 2557
โรงเรียนโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา | 24 ก.ค. 57
ให้ผู้ปกครองนักเรียนอิสลามมารับนักเรียนกลับเพื่อฉลองวันฮารีรายอ
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๓ จังหวัดสงขลา | 24 ก.ค. 57
กีฬาตำบลคูบ 22 กรกฏาคม 2557 โรงเรียนบ้านคูบ
โรงเรียนบ้านคูบ | 24 ก.ค. 57
ฝึกอบรมและแผนฝึกปฏิบัติผ่านกิจกรรมสาธิตศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนในสถานศึกษา
โรงเรียนวัดนาพรม (มนมหาวิริยาคาร) | 24 ก.ค. 57
ขอเชิญผู้ปกครองร่วมกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ในวันที่ 8 สิงหาคม 2557
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ | 24 ก.ค. 57
ดำนาโรงเรียน 22 ก.ค. 2557
โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิ่มวัฒนราษฎร์) | 23 ก.ค. 57
สัมมนาครูสอนภาษาอังกฤษระดับประถม (PEER Center) ณ ห้องประชุมราชธานี สพปอบ1 18-19 ก.ค.57
โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิ่มวัฒนราษฎร์) | 23 ก.ค. 57
ทหารมณฑลทหารบกที่ 22 ออกเยี่ยมโรงเรียนเพื่อความสมานฉันท์ 6 กรกฎาคม2557
โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิ่มวัฒนราษฎร์) | 23 ก.ค. 57
ค่ายคุณธรรม จริยธรรมระดับเครือข่ายสถานศึกษาเมือง4 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดป่าดงใหญ่ วังอ้อ 7-8 ก.ค.57
โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิ่มวัฒนราษฎร์) | 23 ก.ค. 57
ร่วมประเพณีแห่เทียนพรรษาตำบลหนองขอน 11 กรกฎาคม2557
โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิ่มวัฒนราษฎร์) | 23 ก.ค. 57
ร่วมงานวันคืนความสุขให้ประชาชนตำบลปะอาว (18 มิถุนายน 2557)
โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิ่มวัฒนราษฎร์) | 23 ก.ค. 57
วันสุทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติด
โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิ่มวัฒนราษฎร์) | 23 ก.ค. 57
วันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2557 ( 12 มิถุนายน 2557 )
โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิ่มวัฒนราษฎร์) | 23 ก.ค. 57
เดินทางส่งคุณครูฤทัย ฝักเครือ
โรงเรียนบ้านซับตารี | 23 ก.ค. 57
รับสมัครคุณครู เอกปฐมวัย
โรงเรียนกมลลักษณ์ | 23 ก.ค. 57
แบบรายงานโครงการ/กิจกรรม เพื่อรายงาน สพม.27
โรงเรียนโพนทองวิทยายน | 23 ก.ค. 57
ร่วมกิจกรรมกีฬาช้างกลางเกมส์ คลิกดูภาพ
โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล | 23 ก.ค. 57
การแข่งขันกีฬาส่งเสริมสุขภาพนักเรียน ตำบลคูบ 22 กรกฏาคม 2557 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านคูบ
โรงเรียนบ้านคูบ | 23 ก.ค. 57
เกณฑ์การแข่งขันทักษะกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
โรงเรียนโนนแดงราษฎร์ประสิทธิ์ อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ 46130 | 23 ก.ค. 57
เกณฑ์การแข่งขันทักษะสาระปฐมวัย
โรงเรียนโนนแดงราษฎร์ประสิทธิ์ อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ 46130 | 23 ก.ค. 57
เกณฑ์การแข่งขันทักษะสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
โรงเรียนโนนแดงราษฎร์ประสิทธิ์ อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ 46130 | 23 ก.ค. 57
เกณฑ์การแข่งขันทักษะสาระการเรียนรู้ศิลปะ
โรงเรียนโนนแดงราษฎร์ประสิทธิ์ อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ 46130 | 23 ก.ค. 57
เกณฑ์การแข่งขันทักษะสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
โรงเรียนโนนแดงราษฎร์ประสิทธิ์ อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ 46130 | 23 ก.ค. 57
เกณฑ์การแข่งขันทักษะสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ
โรงเรียนโนนแดงราษฎร์ประสิทธิ์ อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ 46130 | 23 ก.ค. 57
เกณฑ์การแข่งขันทักษะสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
โรงเรียนโนนแดงราษฎร์ประสิทธิ์ อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ 46130 | 23 ก.ค. 57
เกณฑ์การแข่งขันทักษะสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
โรงเรียนโนนแดงราษฎร์ประสิทธิ์ อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ 46130 | 23 ก.ค. 57
เกณฑ์การแข่งขันทักษะสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
โรงเรียนโนนแดงราษฎร์ประสิทธิ์ อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ 46130 | 23 ก.ค. 57
ประกาศ สพฐ.การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64 (ใหม่)
โรงเรียนโนนแดงราษฎร์ประสิทธิ์ อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ 46130 | 23 ก.ค. 57
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 6/601 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th